Office365 in een SBS omgeving

Office365 is uitermate geschikt voor kleine bedrijven die nu mail, data en misschien nog een applicatie op een SBS server hebben staan. Zij kunnen de mail in Office365 onderbrengen, de data op een NAS (of OneDrive natuurlijk) plaatsen en hun applicatie webbased gebruiken. Als de server te traag wordt en overstappen naar Office365 een reden is om de server sneller te maken, of meer ruimte vrij te krijgen (Exchange kan uit op de server), kan je problemen ondervinden met autodiscover.

Dit geldt alleen voor SBS servers en niet voor andere servers. Autodiscover zal op computers die lid zijn van een SBS domein altijd naar de lokale server blijven kijken in plaats van de Azure AD. Op alle computers handmatig de server op te geven is in veel gevallen te veel werk. Via de Exchange Powershell kan je dit probleem verhelpen. Gebruik het volgende commando en onthoud of kopieer de waarde achter ‘Identity’.

Get-AutodiscoverVirtualDirectory | fl Name, Server, InternalUrl, Identity

Vervolgens kan je met het onderstaande commando de SBS autodiscover weg halen.

Remove-AutodiscoverVirtualDirectory –Identity “wat acht Identity staat”

De waarde tussen de aanhalingstekens moet gelijk zijn aan de waarde die je hebt gekopieerd of hebt onthouden. Vervolgens zal je de handeling nog moeten bevestigen. Hierna zal autodiscover werken zoals het in andere omgevingen ook doet.

bron: http://kirb.it/enable-office-365-auto-discover-for-outlook-in-sbs-2011-exchange-environments/