Alle gebruikers met licenties

In grotere organisaties kan het voorkomen dat je een aantal gebruikers met licentie hebt die helemaal geen licentie nodig hebben. Met de volgende code maak je een overzicht van alle gebruikers met licentie.

Eerst maken we verbinding met de MSOL service. Vervolgens gebruiken we de volgende code

Get-MsolUser | Where-Object { $_.isLicensed -eq "TRUE" } | Select-Object UserPrincipalName, DisplayName | Export-Csv c:\LicensedUsers.csv

Door te kiezen voor UserPrincipalName en DisplayName krijg je het emailadres en de weergavenaam in de csv bestand. Je kan nog veel meer opties kiezen zoals Department en Country.

Wil je een overzicht met alle gegevens van een gebruiker gebruik je de volgende code

Get-MsolUser | Where-Object { $_.isLicensed -eq "TRUE" } | Export-Csv c:\LicensedUsers.csv