Beheer beveiligingsgroepen met PowerShell

Beveiligingsgroepen wil je af en toe kunnen aanpassen, er moet een lid bij of af. Wanneer je in het beheerpaneel een wijziging wil maken aan een beveiligingsgroep kan je de volgende melding krijgen:

“You don’t have sufficient permissions”

Wanneer je kijkt bij eigenaren zal je zien dat hier ook geen personen zijn toegevoegd. Om dit op te lossen kan je jezelf via PowerShell eigenaar maken. Als je ingelogd bent op Powershell gebruik je de volgende regel:

Set-DistributionGroup <NameOfGroup> -ManagedBy "Admin@office365blog.nl" -BypassSecurityGroupManagerCheck

Hier vervang je <NameOfGroup> door de naam van de beveiligingsgroep. Let op deĀ  dat je jou beheer adres tussen aanhalingstekens zet zoals in het voorbeeld.

Via PowerShell kan je ook personen toevoegen aan een group. Dit doe je met:

Add-DistributionGroupMember -Identity <NameOfGroup> -Member gebruiker@office365blog.nl

En verwijderen:

Remove-DistributionGroupMember -Identity <NameOfGroup> -Member gebruiker@office365blog.nl

Let op: Hier staat het adres zonder aanhalingstekens.

Opvragen van gegevens kan met het volgende commando

Get-DistributionGroupMember -identity <NameOfGroup>|fl DisplayName,WindowsLiveID,RecipientType

En je kan ook een hele groep verwijderen

Remove-DistributionGroup <NameOfGroup> -BypassSecurityGroupManagerCheck