Meerdere domeinen toevoegen

Het is niet veel werk om een enkel domein toe te voegen, het tekstrecord op te vragen en vervolgens de overige records op te vragen. Voor een hoop domeinen tegelijk kan PowerShell het iets makkelijker maken. De domeinen toevoegen plus het opvragen en valideren van de tekst records is via PowerShell te doen. Het in bulk opvragen van de mx records helaas niet.

Eerst is er een lijst met domeinen nodig. Maak een tekstbestand met op elke regel een domein. Sla deze op als Domeinen.txt Bijvoorbeeld:

domein1.nl
domein2.nl
domein3.nl

Vervolgens kan je de domeinen importeren in je tenant

$Domeinen = Get-Content .\Domeinen.txt

De .\ staat dan voor de folder waarin je PowerShell opent, je kan deze dus ook veranderen naar een ander pad.

Nu kan je alle domeinen toevoegen als nieuw domein in Office365

foreach ($domain in $Domeinen) {New-MsolDomain -Name $domain}

Wanneer alle domeinen zijn toegevoegd kan je het TXT records opvragen om aan te passen in je DNS

foreach ($domain in $Domeinen) {Get-MsolDomainVerificationDns -DomainName $domain -Mode DnsTxtRecord}

Je krijgt nu een lijst waar je per domein het toe te voegen TXT-record ziet samen met de TTL. Als de DNS is aangepast kan je de volgende code gebruiken om de domeinen te controleren.

$Domeinen | Confirm-MsolDomain 

Helaas zal de rest via de website moeten, maar dit bespaart een hoop tijd.